Snapsa.se

Gutår båd’ natt och dag

Melodi: Fredmans epistel n:o 1 | Till Cajsa Stina
Författare: Okänd
Kategori: –

Sant va dä, ingen dricker. Drick, käre bröder! Skåder glasenom på bordenom i krogenom! Betraktom stopenom på hyllomen inom skåpdörrenom! Märker, huru det glänsande tennstopet, som Cajsa Stina står där och håller, liksom talar till dig: Hej, kära själ, fukta din aska! Friliga, kära systrar, friliga, mina bröder: veten I huru det kommer mig före? Jo, det kommer mig så före, som ingen kan komma sig före förrän vi ta oss en klunk. Hur sa? Va ba? Gutår, kära själ!

Gutår båd’ natt och dag!
Ny vällust, nytt behag!
Fukta din aska,
fram brännvinsflaska;
lydom Bacchi lag;
gutår båd’ natt och dag!
Si vår syster Cajsa Stina,
si hur hennes flaskor skina.
Kära ta hit stopet, :||: grina;
grina, svälj och drick, som jag.

Jag är den som skall tömma stopet, det är du som skall slå i, och det ären I, käre bröder, som haven att beställa om ölet, att oss intet av saftene tryta må. Mankerar oss brännvin, fallerar oss öl, si så fallerar oss allt. Kurage! Ytterligare, kurage! Huru många ärom vi? Legio, ty vi äro många. Gutår, Jergen Puckel! Hej, Benjamin Schwalbe! Sein Diener, Eric Bergström! Dricker du, Anders Wingmark? Redelige broder Berg, och du, Christian Samuel Bredström, som ligger under bordet, gutår! Trampa intet på öket; knäpp på fiolerna, slå på trummorna, håll fast i stopet!

Gutår, ett laga fång;
vår sorgedag är lång;
lång är buteljen;
trumla reveljen;
supom om en gång;
vår sorgedag är lång.
Cajsa Stina står och tappar;
hela hjärtat i mig klappar;
Bara ingen stopet :||: nappar;
då gör jag min svanesång.

Facebook
WhatsApp
Email
Print

Andra har även tittat på

Karl den tolfte

När Karl den tolfte vid Fredrikshald skulle strida,han fick en kulknapp i huvet på vänster sida.Så det blev aldrig nån

Läs mer »

Kräftan 1

Kräftan lyser i karottenoch den största finns i botten,dit ska vi ner, tills att vi servem som till sist haver

Läs mer »

En för varje hona

(Försten, andern, tredjen …)Fjärden ligger blanksom ett nybonat golvsolen går i havetoch kräftorna do-oftar! Hannarna är fjortonoch honorna tolv!Och för

Läs mer »

Kräftskiva

Myggorna de dansa uti lyktans sken,månen nickar halvfull ur silverridåerna,allt är premiärklart, och plats är på scen,värden står och stammar

Läs mer »

Men helst till sill

En kulen natt natt natt,På ljusa dagenTill en bit silleri-silleri-sillMot ont i magenNär helst du villeri-villeri-villMen helst till silleri-silleri-sillTa dig

Läs mer »