Snapsa.se

Gutår båd’ natt och dag

Melodi: Fredmans epistel n:o 1 | Till Cajsa Stina
Författare: Okänd
Kategori: –

Sant va dä, ingen dricker. Drick, käre bröder! Skåder glasenom på bordenom i krogenom! Betraktom stopenom på hyllomen inom skåpdörrenom! Märker, huru det glänsande tennstopet, som Cajsa Stina står där och håller, liksom talar till dig: Hej, kära själ, fukta din aska! Friliga, kära systrar, friliga, mina bröder: veten I huru det kommer mig före? Jo, det kommer mig så före, som ingen kan komma sig före förrän vi ta oss en klunk. Hur sa? Va ba? Gutår, kära själ!

Gutår båd’ natt och dag!
Ny vällust, nytt behag!
Fukta din aska,
fram brännvinsflaska;
lydom Bacchi lag;
gutår båd’ natt och dag!
Si vår syster Cajsa Stina,
si hur hennes flaskor skina.
Kära ta hit stopet, :||: grina;
grina, svälj och drick, som jag.

Jag är den som skall tömma stopet, det är du som skall slå i, och det ären I, käre bröder, som haven att beställa om ölet, att oss intet av saftene tryta må. Mankerar oss brännvin, fallerar oss öl, si så fallerar oss allt. Kurage! Ytterligare, kurage! Huru många ärom vi? Legio, ty vi äro många. Gutår, Jergen Puckel! Hej, Benjamin Schwalbe! Sein Diener, Eric Bergström! Dricker du, Anders Wingmark? Redelige broder Berg, och du, Christian Samuel Bredström, som ligger under bordet, gutår! Trampa intet på öket; knäpp på fiolerna, slå på trummorna, håll fast i stopet!

Gutår, ett laga fång;
vår sorgedag är lång;
lång är buteljen;
trumla reveljen;
supom om en gång;
vår sorgedag är lång.
Cajsa Stina står och tappar;
hela hjärtat i mig klappar;
Bara ingen stopet :||: nappar;
då gör jag min svanesång.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Print

Andra har även tittat på

Skitåkarn

Vem är det, vem är det,vem är det som kommer där?Jo, skitåkar Anderssonskans käring,hon som bor på Adelgatan 4.Tjo, faderittan,

Läs mer »

Sophia Loren

Sophia Loren låg ut i snåren och räkna håren emellan låren och mellan låren låg en engelsman som doppa skårpor

Läs mer »

Pilsnerdrickaren 

En pilsnerdrickare här bor i stadenhan dricker pilsner mest hela dagen.Han dricker gröna han dricker blå,han dricker några med renat

Läs mer »

Var som folk

Ta en sup och var som folkhär behövs det ingen tolk.På denna fest förstår vi orden:Supen är livets vatten på

Läs mer »

Uppå källarbacken

Uppå källarbacken, uppå källarbackenhar jag en vän.Uppå källarbacken, uppå källarbackenhar jag en vän.Vacker är han finer är han,glader är han

Läs mer »

Göran och Anitra

Sjunges av Görans pågar: Inför varje riksdagsval,min taktik är rätt banal.Lovar saker hit och dit,utom tullfri sprit. Sjunges av Anitras

Läs mer »