Snapsa.se

Gott nytt år

Melodi: Gesällvisan
Författare: Magnus Edlund
Kategori:

Alla säger Gott Nytt År, Gott Nytt År, Gott Nytt År!
Men jag önskar blott en vår, blott en vår, blott en vår.
Då allting blir som det brukar,
restaurang med vita dukar,
gå på fotboll och konsert,
dricka sprit och bli vulgär!

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Print

Andra har även tittat på

Utbudet

Koskenkorva,Renat brännvin,Bäska dropparoch Gauffins,Reymersholmes,Svarta Vinbär,Aalborg, O.P.Andersson. Bols Genever,Löjtens, Skåneoch NyköpingsAkvavit.Överste ochTaffelbrännvin,det är någrasorters sprit.

Läs mer »

Viljasången

Och viljen I veta och viljen I förståhur brännvinet kommit till världen?Jo, Satan han försökte att Herren förmåatt frestas och

Läs mer »

Höl i vägga

Järnvägsbommar vinter å sommarsköter å passar dä’ gör ja’.Men förra hösta då fick ja’ lusta’att fara te’ Vara på barnens

Läs mer »

Första nubben

Ska vi första nubben dricka?Se, vad alla genast nickaoch på sina stolar vickanär vi helan snart skall ta,Hurra, Hurra! Hoppas

Läs mer »